Pesto
תפריט
ה', 20 יונ 2024, 05:30
110499 חברים
פסטו - אתר המתכונים הגדול בישראל אתר האוכל והמתכונים הישראלי Pesto
תנאי השימוש באתר
 
הקדמה
 • מערכת המתכונים של אתר פסטו הינה מקום מפגש והחלפת מתכונים לגולשים באתר. באמצעות האתר ניתן להחליף מידע / דעות / רעיונות ומחשבות בקשר למתכונים שונים ודרכי הכנה.
 • הנהלת האתר  רשאית להסיר מתכונים ותגובות על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • אתר פסטו אינו אחראי על התכנים המועלים במערכת שיגור המתכונים או בתגובות למתכונים.
 • אתר פסטו מסיר מעצמו מראש כל אחריות שהיא הנובעת משימוש במתכונים או במידע והנתונים המוצגים באתר.
 • כל האמור במערכת כללי השימוש הזו נכתב בלשון זכר אך מתייחס לגברים ונשים כאחד.

הגדרות:
 

 • "אתר פסטו" - "אתר האוכל והמתכונים הישראלי" - אתר אינטרנט הנמצא בכתובת www.pesto.co.il  לרבות מנהליו, עובדיו או כל אדם שמונה מטעם האתר.
 • "מערכת שיגור המתכונים" - מהווה נישה באתר פסטו , מאפשרת תקשורת והחלפת דעות / מידע / נתונים וידע בין המבקרים באתר פסטו.
 • "מנהל האתר" - אדם אשר מונה על ידי אתר פסטו להיות אחראי על התנהלות בחלק כזה או אחר באתר פסטו.
 • "משתתף" - כל אדם / גוף אשר מבקר / משתמש / גולש / נכנס לאתר פסטו ולמערכת המתכונים והתגובות.
 • "הודעה" - כל תוכן המוכנס על ידי משתתף באחד המתכונים, כוללת טקסט, תמונות, קבצים, קישורים, מראי מקום, נתונים, הערכות, דעות, חוות דעת, מידע, רעיונות וכל ביטוי אחר הכולל תוכן כלשהוא.

תכני ההודעות ושמוש בשפה

 • כל משתתף בנישת המתכונים ובתגובות, נושא באחריות בלעדית לתוכן ההודעה אותה הוא מכניס למערכת.
 • תכני ההודעות נכתבים על דעת כותביהם בלבד ואין לאתר ולהנהלת האתר כל חלק או צד בדברים אלה.
 • אין לאתר פסטו כל אחריות על טיב המידע הנמסר באמצעות המתכונים או התגובות.
 • המידע שמשתתף מפרסם במערכת האתר, יהיה חשוף לכל יתר המשתתפים והגולשים באינטרנט.
  יש לנהוג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (לדוגמה: שם, טלפון, כתובת דואר וכתובת דוא"ל, פרטי עיסוק , מקום עבודה, מקום לימודים וכל מידע מזהה אחר).
 • יש לנהוג בתבונה ובזהירות בתגובות או בפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר.
 • יש לנהוג באותה מידה של זהירות שהיה המשתתף נוקט ביצירת קשר, שאינו נעשה באמצעות האינטרנט.
 • אין לפרסם תכנים המעודדים בצוע עבירות על החוק ו/או מהווים הפרה כלשהיא של החוק.
 • אין לפרסם תכנים הכוללים שימוש בשפה בוטה, גסה, מעליבה, פוגעת.
 • אין לפרסם תכנים מוציאי לשון הרע ו/או פוגעים בפרטיות של אדם אחר.
 • אין לפרסם תכנים הפוגעים ברגשות הציבור.
 • אין לפרסם תכנים מאיימים / פוגעניים / גזעניים / בעלי אופי מיני בוטה.
 • אין לפרסם תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.
 • אין לפרסם תכנים אשר מפירים זכויות יוצרים של אדם אחר.
 • אין לפרסם קישורים לאתרים אחרים המפרים את החוק בכל צורה שהיא.
 • אין לפרסם תכנים המכילים וירוסי מחשב ו/או "סוסים טרויינים" ו/או אמצעים טכניים שמטרתם גרימת נזק לאדם / גוף אחר.
 • אין לפרסם תכנים אשר אינם רלונטיים לנישה באתר בו אתה משתתף.
 • אין לפרסם מספר רב של הודעות דומות / זהות.
 • אין לפרסם תכנים העלולים לפגוע באתר ו/או בהנהלתו ו/או בעובדיו  ו/או בתפקודו התקין של האתר.

  הנחיות כלליות להגשת תלונות:
  - המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר לכל טענה כנגד או מחלוקת עם האתר ו/או הנהלתו ו/או עובדיו ללא הסכמתם בכתב של מנהל/י האתר. אם נגרמה פעילות כר"מ כתוצאה מטעות שבתום לב המשתמש מתחייב לחדול מיד מפעילות כר"מ, אם התריעו בפניו מנהל/י האתר.
  - המשתמש מתחייב להעלות טענות ומחלוקות כר"מ בפני מנהל/י האתר רק בכתב, ובהודעה אישית הממוענת למנהל/י האתר בלבד.
  זכותם של מנהל/י האתר לפעול לפי שיקול דעתם לישוב המחלוקת או הטענה כר"מ אם בהמשך ההתכתבות הפרטית, ואם בשימוש באתר אם לדעתם העניין נוגע למשתמשים אחרים או מכל סיבה אחרת, והמשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך, ונותן דעתו לכך מראש בניסוח פנייתו.
  - למען הסר ספק, אין האתר רואה את מנהל/יו כמחויב/ים להשיב למשתמש לכל טענה שהיא ולו רק מעצם הצגתה, ואין המשתמש רואה את האתר ומנהל/יו כמחויבים לכך, ואין בהוראות אלה כדי לצמצם את זכותם של מנהל/י האתר לפעול על פי הוראות כל דין או הוראות השימוש באתר.
   
 • אתר פסטו רשאי להסיר תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו.
 • אתר פסטו רשאי למחוק תכנים אלו בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך בקבלת אישור כלשהוא מגורם / אדם כלשהו.
 • אתר פסטו אינו מחויב להסביר את שיקוליו בעת הפעלת סמכותו במערכת האתר.

זכויות יוצרים וקנין רוחני

 • כל משתתף באתר, רשאי להכניס הודעות המכילות תוכן אשר נוצר על ידו ו/או הוא בעל זכויות היוצרים באותו התוכן.
 • בהעלאת התכנים למערכת האתר, המשתתפים מעניקים לאתר פסטו את הזכות להשתמש בתכנים ובמידע שהוכנס בכל דרך שימצא לנכון, על פי שיקול דעתו וללא צורך בקבלת אישור או מתן תמורה.
 • אתר פסטו רשאי לפרסם את התכנים המוכנסים על ידי המשתתפים במדיות ובאמצעים נוספים וזאת ללא קבלת אישור פרטני מהמשתתפים וללא צורך במתן תמורה כלשהיא למשתתפים.
 • מלוא זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל תכני האתר, ובכל טקסט / תמונה / קוד מחשב / קובץ מחשב / קובץ גרפי וכל חומר אחר הכלול באתר - הינם של בעלי אתר פסטו בלבד.
 • אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא הסכמתם של בעלי אתר פסטו, בכתב ומראש.

הגנה על פרטיות

 • על כל משתתף באתר להניח כי פרטיו האישיים חשופים לכל. למרות הכל האתר עושה ככל יכולתו להצפין נתונים אלה בצורה מרבית.
 • למרות שחבר באתר בוחר לעצמו כינוי שעשוי להיות שונה משמו האמיתי, אין הדבר מעניק הגנה כלשהי מחשיפת שמו האמיתי.
 • אתר פסטו רשאי למסור את הפרטים הידועים לו אודות המשתתפים באתר לידי צד שלישי במקרה ומתעוררת בעיה משפטית או חיונית בקיום אתר פסטו.
 • אתר פסטו רשאי לאסוף פרטים אודות החברים באתר, לצורך יצירת קשר עם המשתתפים, לצורך העברת מידע אודות האתר, לצורך העברת מידע פרסומי (באישור), לצורך ניתוח מידע סטטיסטי.
 • האנונימיות היא עיקרון המאפשר למשתמשים להתבטא כרצונם, ולכן אחראי המשתמש באתר מול המשתמשים האחרים לשמירת פרטיותם, ומתחיב לכבד את פרטיותם של המשתמשים האחרים ולהגן עליה בפועל, ולא לחשוף כל קשר בין זהות משתתף אחר באתר, כינויו ושאר פרטים הנוגעים לפעילותו בהאתר, לזהותו האמיתית, עיסוקו, כתובותיו האלקטרוניות והממשיות ו/או שאר מידע הנוגע לפרטיותו, לא במפורש ולא במשתמע, לא בפעולה יזומה ולא ע"י מחדל, בין אם הדבר נעשה באתר ובין אם מחוצה לה, אלא אם נתן המשתתף האחר את אישורו לכך בכתב או אלא אם כבר חשף המשתתף האחר ממילא פרטים אלה מיוזמתו הוא בפעילותו באתר.
   

אחריות על תכנים ומידע

 • כל משתתף באתר, נושא באחריות בלעדית לתוכן ההודעה אותה הוא מכניס למערכת האתר.
 • כל המידע המפורסם באתר, אינו עובר בדיקה של אתר פסטו.
 • אתר פסטו אינו מכיר את המשתתפים/חברים באתר ואינו יכול לבקר ולבדוק את אמיתות המידע המפורסם על ידם.
 • גם במקרה שאתר פסטו מכיר משתתף כלשהוא, אין האתר יכול לבקר ולבדוק את אמיתות המידע המפורסם על ידי אותו משתתף.
 • אתר פסטו אינו נושא בשום אחריות ביחס לתכנים המוכנסים לאתר.
 • אתר פסטו ממליץ לנקוט במשנה זהירות ביחס למידע המפורסם באתר. ובפרט ביחס למידע מקצועי הניתן כביכול על ידי משתתפים הטוענים שבידם מידע וידע מקצועי שכזה.
 • המשתתפים והמשתמשים באתר אינם יכולים לבוא בטענה או דרישה או קובלנה או תביעה כלפי אתר פסטו אודות התכנים שפורסמו באתר ואודות השימוש שבחרו לעשות בתכנים אלה.
 • השימוש במידע / תכנים / שירותים המוצגים באתר הינם באחריות הבלעדית והמלאה של כל משתתף הבוחר להשתמש בהם.
 • מערכת התכנים לא תהווה לעולם תחליף למידע ושירותים הניתנים על ידי אנשי מקצוע ו/או אנשים אחרים הנשכרים על ידי כל אדם למתן מידע / שרות כלשהוא.
 • כל החלטה שיקבל משתתף ו/או מי מטעמו ביחס לשימוש בתכנים ומידע שפורסמו באתר, הינה באחריותו הבלעדית של אותו אדם.
 • כל משתתף באתר מודע ומסכים כי משתתפים אחרים יגיבו להודעות ולתכנים שהכניס לאתר.
 • אתר פסטו אינו נושא בשום אחריות ביחס לתכנים המוכנסים לאתר כתגובה לתכנים שהוכנסו על ידי משתתפים אחרים.
 • אתר פסטו לא יהיה אחראי לשימוש שיעשה על ידי צד שלישי בפרטים ומידע ותכנים שפורסמו על ידי משתתף באתר.
 • כל משתתף באתר לא יוכל לתבוע את האתר, הנהלת האתר ועובדי האתר, עקב נזקים שנגרמו לו כתוצאה מהשתתפותו ו/או שימושו באתר.
 • אתר פסטו לא ישא באחריות כלשהיא לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, שעלולה להיגרם למשתתף או לצד שלישי כלשהו בכל החלטה שתנבע מהמידע שפורסם באתר ע"י צד שלישי ו/או ע"י מנהל פורום ו/או ע"י האתר עצמו.
   

אחריות מנהלי האתר

 • מנהל האתר רשאי להשתמש בשיקול דעתו על מנת לסייע למשתתפים באתר.
 • מנהל האתר רשאי לענות לשאלות המועלות באתר.
 • מנהל האתר רשאי לפרסם מידע שלדעתו הנו רלוונטי למשתתפים באתר אותו הוא מנהל.
 • מנהל האתר רשאי להסיר הודעות שלדעתו מפירות את כללי אתר.
 • מנהל האתר נושא באחריות לתוכן דבריו כשם שכל משתתף באתר נושא באחריות לתוכן דבריו.
 • על כל משתתף להתייחס להודעות מנהלי האתר כשם שהיה מתייחס לכל הודעה של משתתף אחר.
 • אין להניח כי מנהל האתר הינו סמכות מקצועית באותה נישה אותה הוא מנהל.
 • כל משתתף העושה שימוש במידע הניתן על ידי מנהל האתר עושה זאת על אחריות הבלעדית המלאה.
 • מנהל האתר לא יישא באחריות כלשהיא לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, שעלולה להיגרם למשתתף או לצד שלישי כלשהו בכל החלטה שתנבע מהמידע שפורסם באתר ע"י צד שלישי ו/או ע"י מנהל האתר עצמו ו/או על ידי אתר פסטו עצמו.
 • אתר פסטו רשאי להפסיק את פעילותו של מנהל האתר ולהחליפו במנהל אחר.

שינויים באתר פסטו והפסקת השירות

 • אתר פסטו אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות.
 • אתר פסטו רשאי להפסיק את פעילותו של חלק מסוים ו/או לפתוח חלק חדש באתר.
 • אתר פסטו לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו לך או לרכושך עקב תקלות, כשלים, בחומרה, תוכנה, קווי תקשורת, שרתי מחשב של האתר או של חברות המספקות שירותים טכניים שונים לאתר.
 • בעלי האתר רשאים לסגור את האתר, לשנות את מבנהו, עיצובו, תכניו, שמו, לשנות את זמינות האתר ושרותיו, וזאת ללא הצורך להודיע על כך מראש.
 • כל שינוי שיערך עלול לגרום לאי נוחות / תקלות, אתר פסטו לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכו' שייגרם לך או לרכושך כתוצאה מכך.

הגבלת אחריות

 • בנוסף לאמור לעיל, אתר פסטו, הנהלתו, בעלי האתר ועובדיו, לא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר.
 • אתר פסטו, הנהלתו, בעלי האתר ועובדיו לא ישאו בכל אחריות ביחס לכל נזק, ישיר או עקיף, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, או לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

תנאי שימוש ואחריות המשתמש

 • מובהר בזאת, כי אתר פסטו רשאי להפסיק את השימוש באתר עקב הפרת תנאי מתנאי הסכם זה.
 • אתר פסטו רשאי להרחיק משתתף מהשתתפות באתר (השתתפות פעילה או סמויה), בין היתר אם לדעת מנהל/יו התנהלות המשתמש גורמת לטרדה, נזק או פגיעה כלשהי במטרות אתר ו/או בהנהלתו ו/או בעובדיו ו/או במנהלי האתר ו/או בתפקודו התקין של האתר ו/או במשתמשים אחרים.
 • כל משתמש שהורחק ע"י אתר פסטו לא יוחזר גם אם יבחר להשתמש בשם משתמש אחר.
 • המשתמש ישפה את אתר פסטו , מנהלי האתר, בעלי האתר, עובדי האתר, ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, פגיעה במוניטין, הפסד או אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

תנאים נוספים

 • אתר פסטו רשאי לשנות את כללי האתר מעת לעת מבלי למסור הודעה על כך מראש.
 • הוראות תקנון זה מתווספות לתנאי השימוש באתר פסטו ובמקרה של אי התאמה תחול ההוראה המיטיבה עם אתר פסטו.
 • על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 • מקום השיפוט הבלעדי לכל דבר ועניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בישראל.

Advertising and Privacy פרסום ופרטיות
אנו משתמשים בחברות פרסום של צד שלישי כדי להציג בפניך מודעות, כשאתה מבקר באתר שלנו. ייתכן שחברות אלו משתמשות בפרטים (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שלך) לגבי הביקורים שלך באתר זה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותך. אם אתה רוצה מידע נוסף בנוגע לתהליך זה, ואם ברצונך לדעת כיצד אפשר למנוע מהחברות האלו להשתמש במידע הזה, לחץ כאן.
 

יצירת קשר עם מנהל האתר:
admin
ATact.co.il

 


 

Privacy Notice

This privacy notice discloses the privacy practices for pesto.co.il. This privacy notice applies solely to information collected by this website. It will notify you of the following:

 1. What personally identifiable information is collected from you through the website, how it is used and with whom it may be shared.
 2. What choices are available to you regarding the use of your data.
 3. The security procedures in place to protect the misuse of your information.
 4. How you can correct any inaccuracies in the information.

Information Collection, Use, and Sharing
We are the sole owners of the information collected on this site. We only have access to/collect information that you voluntarily give us via email or other direct contact from you. We will not sell or rent this information to anyone.

We will use your information to respond to you, regarding the reason you contacted us. We will not share your information with any third party outside of our organization, other than as necessary to fulfill your request, e.g. to ship an order.

Unless you ask us not to, we may contact you via email in the future to tell you about specials, new products or services, or changes to this privacy policy.

Your Access to and Control Over Information
You may opt out of any future contacts from us at any time. You can do the following at any time by contacting us via the email address or phone number given on our website:

 • See what data we have about you, if any.
 • Change/correct any data we have about you.
 • Have us delete any data we have about you.
 • Express any concern you have about our use of your data.

Security
We take precautions to protect your information. When you submit sensitive information via the website, your information is protected both online and offline.

Wherever we collect sensitive information (such as credit card data), that information is encrypted and transmitted to us in a secure way. You can verify this by looking for a lock icon in the address bar and looking for "https" at the beginning of the address of the Web page.

While we use encryption to protect sensitive information transmitted online, we also protect your information offline. Only employees who need the information to perform a specific job (for example, billing or customer service) are granted access to personally identifiable information. The computers/servers in which we store personally identifiable information are kept in a secure environment.

If you feel that we are not abiding by this privacy policy, you should contact us immediately via telephone at 972-3-7412416 or via e-mail: adminATact.co.il.

מתכוני חגים
כתבות, הדרכה, מידע
הנצפים ביותר